Đăng tin không cần đăng ký thành viên

Giáo dục - Học hành


Chứng chỉ cẩu trục, cẩu tháp tại Thanh Hóa Chứng chỉ cẩu trục, cẩu tháp tại Thanh Hóa
Thanh Hóa  |  26/11/2016  |  Xem: 15
Quy định về sản lượng tính thuế, căn cứ tính thuế và thuế suất thuế tài nguyên
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 23
Quy định về sản lượng tính thuế, căn cứ tính thuế và thuế suất thuế tài nguyên (Phần 2)
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 28
7 bí quyết khi làm việc với Excel
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 29
Thủ tục đăng ký tham gia BHXH - BHYT - BHTN lần đầu
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 31
Hướng dẫn cách lập mẫu D02-TS theo quyết định 959/QĐ-BHXH
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 31
Hướng dẫn lập mẫu tờ khai tham gia BHXH: mẫu TK1 - TS theo Quyết định 959/QĐ-BHXH
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 36
Người lao động tham gia các khóa đào tạo do công ty tổ chức ngoài giờ có được hưởng lương không
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 23
Các thủ tục về hóa đơn khi giao dịch với các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 31
Hạch toán thuế TNCN trong hợp đồng lao động có thỏa thuận như thế nào
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 25
Doanh nghiệp có được trích dự phòng quỹ lương đến 17% không
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 25
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI THỂ CÔNG TY CỔ PHẦN
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 26
Khóa tập huấn An toàn lao động vệ sinh lao động tại Thanh Hóa
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 27
Khóa học: Đo, bóckhối lượng, lập dự toán và nghiệm thu, thanh quyết toán công trình XDCB
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 25
Thông báo: Tuyển sinh lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế năm 2016 tại Thanh Hóa
Thanh Hóa  |  25/07/2016  |  Xem: 29
Trung tâm đào tạo kế toán thực tế chuyên nghiệp An Hiểu Minh tổ chức sinh nhật nhân viên
Thanh Hóa  |  17/06/2016  |  Xem: 43
Phần mềm kế toán trên Excel
Thanh Hóa  |  22/05/2016  |  Xem: 71
Hoan tiên do thiêu ma CQQL Thu/ thiếu Tên CQTHU
Thanh Hóa  |  18/05/2016  |  Xem: 87
Hoan lai tiên do Mã số thuế và Tên doanh nghiêp nộp thuế không khớp
Thanh Hóa  |  18/05/2016  |  Xem: 54
Tuyển sinh lớp đào tạo kế toán thực hành thực tế các buổi tối và thứ bảy chủ nhật hằng tuần
Thanh Hóa  |  18/05/2016  |  Xem: 40
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng tại Thanh Hóa
Thanh Hóa  |  18/05/2016  |  Xem: 67
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng tổng hợp kiến thức thi tuyển công chức kho bạc năm 2016 tại Thanh Hóa
Thanh Hóa  |  18/05/2016  |  Xem: 38
Khóa học Kế toán Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ
Thanh Hóa  |  13/05/2016  |  Xem: 39
Khóa đào tạo tin học văn phòng thực hành tại Thanh Hóa
Thanh Hóa  |  13/05/2016  |  Xem: 97
Các kỹ năng Office cơ bản - Microsoft Excel 2007
Thanh Hóa  |  12/05/2016  |  Xem: 61
Khóa học Kế toán dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp
Thanh Hóa  |  12/05/2016  |  Xem: 85
Khóa học "kế toán viên chuyên nghiệp"
Thanh Hóa  |  11/05/2016  |  Xem: 81
Khóa học kế toán tổng hợp
Thanh Hóa  |  11/05/2016  |  Xem: 34
Khóa học Kế toán dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp
Thanh Hóa  |  11/05/2016  |  Xem: 66
Khóa học phần mềm kế toán Misa trên chứng từ gốc tại Thanh Hóa.
Thanh Hóa  |  11/05/2016  |  Xem: 60